Mvla San Jose Tryouts

MVLA SAN JOSE TRYOUTS

GIRLS and BOYS

PLAYERS BORN 2004-2015 WELCOME

STARTING MAY 15TH

REGISTER AT - HTTPS://WWW.MVLASJ.COM/MVLASJ-TRYOUTS/

Page 1

PRUEBAS DEPORTIVAS
MUJERES y VARONES
SE ACEPTAN JUGADORES NACIDOS
ENTRE 2004 Y 2015
COMIENZAN EL
15 DE MAYO
REGISTRO EN HTTPS://WWW.MVLASJ.COM/MVLASJ.TRYOUTS/

Page 2

MVLA SAN JOSE
THỬ SỨC
ĐÔI NỮ and ĐÔI NAM

CÁC CẦU THỦ CÓ NĂM SINH TỪ 2004-2015 ĐỀU
CÓ THỂ THAM GIA
BẮT ĐẦU TỪ 15/05
ĐĂNG KÝ TẠI - HTTPS://WWW.MVLASJ.COM/MVLASJ-TRYOUTS/

Page 3